Pedagoger

Linda Sunesdotter - Huvudpedagog Violin

Linda Sunesdotter är grundare av Sunesdotters Stråkskola och huvudansvarig pedagog. Hon är utbildad professionell violinist och violinpedagog vid Musikhögskolan i Malmö, och har studerat violin för bland andra Aleksandr Fisher, Wieslawa Szymczynska och Lars Jöneteg.  Linda har arbetat som violinpedagog på olika kommunala kulturskolor samt i privata undervisningssammanhang, bland annat i två suzukiföreningar. Hon har arbetat länge med Lars Jöneteg som bland annat står bakom Stråkforum. Dessutom arbetar Linda på musiklärarutbildningen vid Musikhögskolan i Malmö. 

Kontaktuppgifter
linda@sunesdotter.se
0708-29 34 52