I Sunesdotters Stråkskola är alla välkomna att spela! Vi undervisar barn, tonåringar och vuxna och man kan vara allt från nybörjare till avancerad. Båda pedagoger har en musikerutbildning i botten vilket innebär att vi med fördel undervisar även avancerade elever. I stora drag använder vi oss av samma pedagogik för barn och vuxna, men vissa saker är specifika framförallt för barn. Klicka på flikarna Barn  respektive  Vuxna  för mer information.