Villkor

Sunesdotters Stråkskola är en frivillig skola, men för att det ska fungera finns det några villkor som man som elev (och förälder) hos oss behöver acceptera. 

 

- Alla avtalade lektioner är bindande när eleven (eller elevens förälder) skriftligen accepterat de föreslagna lektionerna. 

 

- Terminsavgiften återbetalas ej.

 

- Elevs frånvaro eller sjukdom ersätts ej av ny lektion.

 

- När elev uteblir från lektion meddelas frånvaro via mail fram till dagen innan lektion, och samma dag via sms.

 

- Om läraren blir sjuk erbjuds en annan tid eller vikarie. Sunesdotters Stråkskola avgör vilket av alternativen som ska erbjudas. 

 

- Deltagande i gruppundervisning kräver obligatorisk närvaro varje vecka. Vid frånvaro mer än 2 gånger under terminen får man avstå från konserttillfällena.

 

 

- Kom i tid. 

- Packa upp instrumentet utanför lektionssalen, men spela inte. 

-Ta alltid med egna noter samt anteckningsbok och blyertspenna.