BARN- OCH UNGDOMSUNDERVISNING

Föräldramedverkan

Milla spelar tillsammans med pappa Mårten Milla spelar tillsammans med pappa Mårten

Eftersom man kan börja spela violin som litet barn krävs mycket stöd från en vuxen, helst en förälder. Vi arbetar med aktiva föräldrar, vilket innebär att föräldern har en egen violin och deltar i undervisningen genom att spela. Det handlar inte om att bli mästare på violin, utan att kunna visa sitt barn hemma praktiskt, istället för att förklara verbalt. Att spela tillsammans med sin förälder ger en starkare motivation för barnet att öva, och det framkallar mycket spelglädje! 

Gehör

Nima lyssnar på läraren och härmar Nima lyssnar på läraren och härmar

Barn lär sig oftast lättast genom att härma. Det gäller bland annat när man lär sig att prata, i sociala sammanhang och motoriska inlärningssituationer. I detta fallet lär de sig genom att på lektionerna härma läraren, och hemma härma föräldern. Innan barnet får lära sig noter vill vi att hållning av fiol och stråke ska vara stabilt, samt att klang och intonation (spela rent) ska vara utvecklat. Att lära sig att spela ett instrument utan att kunna noter utan att istället lyssna och härma kallas för att spela på gehör. 

Gruppundervisning

I Sunesdotters Stråkskola arbetar vi mycket med gruppspel. I grupp på nivå 1 lär man sig oftast inte nya tekniska moment eller nya låtar, utan man lär sig att spela tillsammans med andra. Att lära sig att spela tillsammans är lika viktigt för utvecklingen som att spela individuellt, men man lär sig olika saker vid de olika typerna av undervisning. I grupp på högre nivåer arbetar vi mer med nya tekniska moment och vi spelar stycken som tillämpar nyvunnen kunskap.  I gruppen får man dessutom kompisar som spelar samma instrument och man blir inspirerad av varandra till övning och spelglädje. 

 

Att spela i grupp är något varje elev fattar beslut om, men vi rekommenderar starkt att delta. 

 

Grupper indelas i tre nivåer efter kunskap.